Contents

Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật thông tin công bố cách thức mà website Hizustore thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin hoặc dữ liệu cá nhân của Quý khách thông qua wesite Hizustore.com

Mục đích và phạm vi thu thập:

Dữ liệu chủ yếu trên Hizustore bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng. Đây là các thông tin mà Hizustore sử dụng để liên hệ với khách hàng khi cần. Để đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho quý khách khi sử dụng dịch vụ trên Hizustore. Khách hàng tự chiệu trách nhiệm và cần có ý thức bảo vệ các thông tin cá nhân của mình ở bên ngoài sự quản lý của Hizustore. Khách hàng cần thông báo ngay cho Hizustore biết khi phát hiện những hành vi trái phép về chính sách bảo mật thông tin người dùng của bên thứ ba. Để có chính sách xử lý phù hợp.

Chính sách bảo mật thông tin

2. Phạm vi sử dụng thông tin Hizustore sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:

  • Cung cấp dịch vụ đến khách hàng.
  • Gửi thông tin trao đổi giữa khách hàng và Hizustore.
  • Ngăn chặn các hành động phá hoại tài khoản của khách hàng.
  • Liên hệ với khách hàng trong các trường hợp đặc biệt.

Không sử dụng thông tin cá nhân khách hàng cung cấp cho các dịch vụ ngoài việc giao dịch với Hizustore.Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật. Còn lại không ai được phép xâm phạm thông tin cá nhân của khách hàng.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ trên máy chủ của Hizustore. Trừ khi khách hàng có yêu cầu hủy bỏ thì việc lưu trữ này sẽ chấm dứt.Khách hàng có quyền kiểm tra và cập nhật lại thông tin cá nhân của mình. Khách hàng đăng nhập vào tài khoản trên website Hizustore để kiểm tra và tự cập nhật thông tin cá nhân của mình. Hoặc liên hệ với Hizustore để yêu cầu sửa đổi thông tin cá nhân.
4. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng
Thông tin cá nhân của khách hàng được Hizustore cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách của Hizustore. Việc thu thập thôn tin chỉ được phép khi khách hàng cho phép.

Không tiết lộ thông tin của khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào khi chưa có sự cho phép của khách hàng.

Trong trường hợp máy chủ của Hizustore bị hacker tấn công gây mất mát và ảnh hưởng đến thông tin của khách hàng. Hizustore có trách nhiệm trình báo cho cơ quan chứ năng điều tra và xử lý và đồng thời thông báo đến cho khách hàng.

Hizustore yêu cầu khách hàng khi đăng ký tài khoản phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân và phải đảm bảo tính pháp lý của thông tin trên. Hizustore sẽ không chịu trách nhiệm và bảo đảm quyền lợi khách hàng nếu như xét thấy tất cả các thông tin khi đăng ký tài khoản là không chính xác.

Mọi thắc mắc phản hồi xin liên hệ qua mail: hotro.thegioidaugoi@gmail.com

Tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân khách hàng.